Vår historia

Verksamheten grundades 1976 av ett utökat behov av kalkprodukter av hög kvalitet till restaurering och underhåll av kulturhistoriska byggnader. Verksamheten etablerade sig först som ett dotterbolag till mur företaget: Rødvig, som specialiserade sig till restaurering av kyrkor som har ett extra stort behov för att man använder sig av läskat kalk på det gamla mer naturliga sättet. Det ursprungliga företaget hette därför Rødvig Kulekalk.

Snabbt lade vi märke till vi att fler produkter till restaurering var på väg att glida ut på (den danska marknaden) t.ex. hydraulisk kalk, äkta jordfärger och kvartssand. Det visade sig att vara en outforskad nischmarknad för dessa produkter, och för att följa efterfrågan, ingick vi i ett avtal med Jurafabriken i Schweiz om leverans av jurakalk, franska jordfärger och kvartssand. Detta ledde till en exklusiv distribution av Jurakalk över hela Skandinavien och en stor del av Tyskland redan år 1985. Detta utgjorde grunder för att sälja mur verksamheten och fokusera 100% på leverans av högkvalitativa kalkprodukter till restaureringsbranschen under verksamhetsnamnet Skandinavisk Jurakalk.

Sortimentets har sedan dess utvidgats med flera och fler specialprodukter i takt med att marknaden har vuxit och blivit mer specialiserad. Produktionen föregår idag en mycket högre grad och är baserad på rikliga kalkförekomster i sydöstliga hörnet av Sjælland, i Danmark där vi håller till. Eftersom vi under dessa år valt kalkprodukter som vår spjutspets och expanderat vår verksamhet till hållbart byggeri, har vi helt enkelt valt att kalla oss KALK A/S.

 

 

Go to top