REN Spackelmassa

REN Spackelmassa
{{currentProduct.Color.ColorName}}
  Välj kornstr.
ANTAL
PRIS PER STYCK

TOTALPRIS
Hitta försäljare
LAGER
För att beställa
FRAKT
5-7 dagar leverans
HÄMTA SJÄLV
Hämta dina produkter från oss Se adress och öppettider >>
Hitta försäljare

Produktbeskrivning

REN Spackelmassa är en kalkbaserad (CL90-PL) spackelmassa som passar till spackling av mindre ytdefekter eller för utjämning av grova ytor. REN Spackelmassa är lätt att stryka på och har god vidhäftning. Produkten är lämplig till byggen där en öppen färgbehandling och en hållbar lösning önskas.

Produktegenskaper

REN Spackelmassa är diffusionsöppen, lätt att stryka på och har god vidhäftningsförmåga. REN Spackelmassa kan användas både inom- och utomhus och är fri från VOC och formaldehydemissioner.

Användningsområde

REN Spackelmassa används både inom- och utomhus för fläckvis spackling och reparation av mindre sprickor samt för små hål i gips, puts och betong. REN Spackelmassa kan dessutom användas på tidigare målade ytor med fastnat gamla färglager som t.ex. silikat- eller matt plastfärg.

Förpackning

REN Spackelmassa levereras i 4- och 10-liters plasthinkar med tättslutande lock.

Indikativt åtgång

Indikativt åtgång 100-120 g per löpmeter beroende på underlagets skick. Observera att påstrykning med för tjockt skikt kan orsaka mikrosprickor.

Utförande

REN Spackelmassa stryks på med handspatel, bredspatel eller murslev. Underlaget ska vara rent, torrt, sitta fast och utan väsentlig avsmittning.

Före spackling ska lös puts, väggbeklädnad, tapet och liknande ha avlägsnats. Starkt sugande områden kan grundas med REN Fasadfärg eller REN Väggfärg, förtunnat med 10-15% vatten innan spackling.

Det rekommenderas allmänt att filta ytan, och om den behöver slipas, ska lämplig skyddsutrustning användas och sliputrustningen ha dammsugare monterad. Torktid 6-8 timmar vid temperatur på 25°C och 60 % RF.

Övermålningsbar med REN Väggfärg eller REN Fasadfärg efter fyra timmar. Gör alltid en testbehandling innan arbetet påbörjas.

Användningsbegränsningar

Mineraliska underlag ska vara minst 28 dagar gamla/verka vittorra, innan behandlingen kan påbörjas. Tegelfasader ska vara minst två år gamla och fogar vara ifyllda.

REN Spackelmassa får endast användas vid temperaturer över +5°C och under +25°C. Luftfuktighet ska vara under 80 % RF och produkten bör inte strykas på i direkt solljus, vid risk för kraftigt och långvarigt regn eller när nattfrost förväntas.

REN Spackelmassa ska skyddas mot regn innan den målas. REN Spackelmassa får inte användas i våtrum, på ytor som är i konstant kontakt med vatten eller på vågräta ytor.

Eventuella fuktproblem ska ha lösts innan målningen påbörjas. REN Spackelmassa förhindrar inte genomslag från vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar, salter eller nikotin.

Underlag ska vara motståndskraftiga mot hög alkalitet. Ytor som inte ska behandlas, t.ex. glas, natursten, metall osv. ska täckas.

Förvaring

Hållbar i minst tolv månader vid kylig, men frostfri förvaring i tätt tillsluten originalförpackning. REN Spackelmassa kan förtjockas utan att förlora sina egenskaper, rör alltid om före användning. Undvik att intorkad färg från hinkens innersida trillar ner i spackelmassan.

Rengöring

Verktyg rengörs med vatten direkt efter användning.


Du kan hitta säkerhetsblad, prestandadeklaration och produktblad för REN Spackelmassa genom att klicka på bilden nedan.Go to top