REN Facadfärg Utomhus - vit

REN Facadfärg Utomhus - vit
{{currentProduct.Color.ColorName}}
  STORLEK
ANTAL
PRIS PER STYCK

TOTALPRIS
Hitta försäljare
LAGER
För att beställa
FRAKT
5-7 dagar leverans
HÄMTA SJÄLV
Hämta dina produkter från oss Se adress och öppettider >>
Hitta försäljare

Produktbeskrivning

REN Fasadfärg med kulör är en miljömärkt kalkfärg av hög kvalitet för utomhusbruk. Fasadfärgen är ett professionellt alternativ till både akryl- och silikatfärger och är lämplig till byggen där en öppen fasadbehandling och en hållbar lösning önskas.

REN Fasadfärg med kulör har kalk (CL90-PL) som huvudingrediens och innehåller inga organiska lösningsmedel, inga konserveringsmedel (MI och MIC), inga mjukgörare, inga biocider / fungicider, inga tungmetaller och ingen mikroplast.

Produktegenskaper

REN Fasadfärg med kulör har enastående tekniska och miljövänliga egenskaper, är högt diffusionsöppen (klass 1), har utmärkt täckförmåga och goda strykningsegenskaper. Produkten ger ett matt utseende med en texturalt yta, i likhet med traditionell kalk. Den kan användas på betong, tegel med skrapad fog samt på puts, gips och murbruk, oavsett om det är kalk- eller cementbaserat.

Användningsområde

För utomhusanvändning på alla obehandlade underlag, samt på tidigare målade ytor med fastnat gammal färg som t.ex. silikatfärg.

Förpackning

REN Fasadfärg med kulör levereras i 4- och 10-liters plasthinkar med tättslutande lock.

Indikativt åtgång

Indikativt åtgång 6-8 m² per liter beroende på underlagets skick. Observera att påstrykning med för tjockt skikt kan orsaka mikrosprickor.

Färger

REN Fasadfärg med kulör kan levereras i mer än 200 olika NCS-kulörer, se REN Fasadfärg med kulör på kalk.se

Ytterligare upplysningar

KALK A/S har under många år varit marknadsledande med produkter som används till att bl.a. bevara och skydda byggningar. Produkterna kan med fördel också användas till nybygge p.g.a de utmärkta materiella egenskaperna.
•    Stor smidighet vid användning
•    Stor elasticitet och fixering
•    Stor draghållfasthe
•    God porositet, som ger bra isolering och fuktförhållanden
Vi har stor erfarenhet av att vägleda användningen av våra produkter. Vi tar inte på oss något rådgivaransvar- men kan hänvisa till duktiga tekniker.

Utförande

REN Fasadfärg med kulör påstrykes med pensel, roller eller airless färgspruta. Underlaget ska vara rent, torrt, sitta fast och utan väsentlig avsmittning. Tidigare filmbildande behandling ska tas bort innan målning kan påbörjas.

Eventuell påväxt tvättas av med Alli Væk. Små sprickor och mindre skador fylls i med REN Spackelmassa. Sugande underlag grundas med REN Fasadfärg som förtunnas med 10-15 % vatten.

REN Fasadfärg med kulör stryks på 1-2 gånger och kan övermålas efter fyra timmar vid en temperatur på 25°C och 60 % RF.

Om slipning krävs ska lämplig säkerhetsutrustning användas och sliputrustning vara monterad med dammsugare.

Gör alltid en testbehandling innan arbetet påbörjas.

Airless
Var uppmärksam på att produkten blir tjockare och svårare att pumpa vid låga temperaturer.

Sprayvinkel: 30º
Sprayavstånd: 50-60 cm
Munstycke storlek: 0,027 i.
Minsta maskineffekt: 1750 W
Maskinfilter: 30-40 mesh

Användningsbegränsningar
Mineraliska underlag ska vara minst 28 dagar gamla/vara vittorra, innan målningen kan påbörjas. Tegelfasader ska vara minst två år gamla och fogar vara ifyllda.

REN Fasadfärg med kulör kan endast användas vid temperaturer över +5°C och under +25°C. Luftfuktigheten ska vara under 80 % RF och produkten bör inte strykas på i direkt solljus, vid risk för kraftigt och långvarigt regn eller vid prognos med nattfrost.

REN Fasadfärg med kulör ska inte användas på ytor som är i konstant kontakt med vatten eller på vågräta ytor. Eventuella fuktproblem ska ha lösts innan målningen påbörjas. REN Fasadfärg förhindrar inte genomslag från vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar eller salter.

Vid hög pigmentering kan små färgskillnader förekomma och därför rekommenderas att avsluta behandlingen vid hörn eller andra naturliga övergångar. REN Fasadfärg kan inte repareras fläckvis, utan att det syns efteråt.

Underlag ska vara motståndskraftiga mot hög alkalitet. Ytor som inte ska behandlas, t.ex. glas, natursten, metall osv. ska täckas.

Förvaring

Hållbar i minst tolv månader vid kylig, men frostfri förvaring i tätt tillsluten originalförpackning. REN Fasadfärg med kulör kan förtjockas utan att förlora sina egenskaper. Rör alltid om före användning. Undvik att intorkad färg från hinkens innersida trillar ner i färgen.

Rengöring

Verktyg rengörs med vatten direkt efter användning.

Du kan hitta säkerhetsblad, prestandadeklaration och produktblad för REN Fasadfärg med kulör genom att klicka på bilden nedan.


Go to top