Kronhøj Mursand 0-0,3 mm

Kronhøj Mursand 0-0,3 mm
{{currentProduct.Color.ColorName}}
  Välj kornstr.
ANTAL
PRIS PER STYCK

TOTALPRIS
Hitta försäljare
LAGER
För att beställa
FRAKT
5-7 dagar leverans
HÄMTA SJÄLV
Hämta dina produkter från oss Se adress och öppettider >>
Hitta försäljare

Produkten

Kronhøj Mursand är ugnstorkad kvartssand utav hög kvalitet, som är särskilt vald till kalkbruksblandningar. Kronhøj Mursand är ett huvudelement i alla våra färdiga murbruksblandningar. Utöver, säljs ren Kronhøj Mursand i olika kornblandningar till kunder som själv önskar att blanda murbruk utifrån specifika behov och krav.

Kronhøj Murbruk har följande specifikationer:

Kornform: Rund/kantrund
Hårdhet: 7 efter Mohs
Volymenhet: Ca: 1550 kg pr. M3

Användning

Kronhøj Mursand kan fås i många standard-kornstorlekar, som passar till olika typer av uppdrag.

Till sandkalk, slutputs och finputs: 0-0,1 mm och 0-0,3 mm
Till filtning och tunnputs: 0-0,3 mm eller 0-1 mm
Till normal puts: 0-2 mm
Till uppmurning 0-5 mm

Andra kornstorlekar levereras efter kundens önskemål.

Förpackning

Kronhøj Mursand levereras i 25 kg påsar. Vid större uppdrag, kan vi leverera i stora säckar eller silo. Kontakta oss för att få ett pris.


Ytterligare upplysningar

KALK A/S har under många år varit marknadsledande med produkter som används till att bl.a. bevara och skydda byggningar. Produkterna kan med fördel också användas till nybygge p.g.a de utmärkta materiella egenskaperna.

• Stor smidighet vid användning
• Stor elasticitet och fixering
• Stor draghållfasthet
• God porositet, som ger bra isolering och fuktförhållanden

Vi har stor erfarenhet av att vägleda användningen av våra produkter. Vi tar inte på oss något rådgivaransvar- men kan hänvisa till duktiga tekniker.


1987 började vi med at blanda färdiga kalkbruk till flera stora byggprojekt med recept och tidigare laboratorietester på Murverk centret.

Vi kan absolut också rekommendera att murbruket blandas direkt på plats, då är det dock viktigt att hantverkarna känner till de olika blandningsmetoderna och råvarorna till de murbruk som ska användas.

Kalkbruk och hydrauliskt kalkbruk:

Följande beskriver vi 6 st murbruk vi har god erfarenhet med. De är benämnda som typ: I, II, III, IV, V och VI

1:3       1½:3       (Kh 100/400 – Typ III)
2:1:9    2:1½:9    (KKh 50/50/575 – Typ IV)
1:1:6     1:1½:6     (KKh 35/65/500 – Typ V)
1:2:9    1:3:9       (KKh 20/80/475 – Typ VI)

Förbruk:
En bra tumregel är att gångra antalet kvadratmeter med ytan och skiktstorleken med 1,6 kg. Alltså: m2 x mm x 1,6 =kg

Typ I

Beteckning: Kalkbruk (Rødvig Kulekalkbruk K 100/750)

Blandningens volymenhet: 1:3 1 del Rødvig Kulekalk (För exempel plastspann 25 kg) och 3 delar Kronhøj Mursand. Vid blandning av mindre portioner används en murbruksbalja och murbruket blandas med visp. Först hälls 1 spann sand i, därefter kalken och de två sista spannarna med sand. Murbruksmassan vispas i ca 5 min, så att bruket bli ordentligt luftat. Vid större portioner används en tvångsblandare, där doseringen anpassas som nämnt ovan.

Blandning viktmått: K 100/750, 12%, Ca(OH)2. De ovanstående beteckningar refererar till torrmätning och kalkdegens vatteninnehåll är ca 50%. Det avvägs 2000 kg kalkdeg till 750 kg sand.

Typ II

Beteckning: Kalkbruk (Rødvig Finputs A k 100/250)

Blandningens volymenhet: 1:1 del Rødvig Kulekalk (För exempel plastspann 25 kg) och 1 del sand i kornstorleken 0-0,3 mm. Vid blandning av mindre portioner används en murbruksbalja och murbruket blandas med visp. Först hälls 1 spann sand i, därefter kalken och de två sista spannarna med sand. Murbruksmassan vispas i ca 5 min, så att bruket bli ordentligt luftat. Vid större portioner används en tvångsblandare, där doseringen anpassas som nämnt ovan.

Blandning i viktmätning: K 100/250, 29% Ca(OH)2

De ovanstående betäckningarna refererar till torrmätning och kalkens vatteninnehåll är ca 50% och det avvägs 200kg kalkdeg till 250 kg sand.

Typ III

Beteckning: Hydraulisk kalkbruk (Rødvig Jurabruk Kh 100/400)

Blandningens volymenhet: 1½:3. 1½ del Rødvig Jurakalk och tre delar Kronhøj Mursand. Torr blandas först innan vatten tillsätts i passande mängd. Blandas i ca 20 min i en tvångsblandare.

Användning: Ren Hydraulisk Kalkbruk är valt till utvändigt arbete, utkast på tak och nockpannor, fönsterbänkar, sockelputs samt valt till blandning med kulekalkbruk.

Typ IV

Beteckning: Hydraulisk Kalkbruk (Rødvig Jurabruk KKh 50/50/575)

Blandningens volymenhet: 2:1½:9. Som 2 komponent: 2 delar Rødvig Kulekalkbruk av typ I (K 100/750) och 1 del hydraulisk kalkbruk av typ III (Kh 100/400). Blandas i tvångblandare i 20 min. Från grunden: 2 delar Rødvig Kulekalk, 1½ del Rødvig Jurakalk och 9 delar Kronhøj Mursand.  Det föreslås att torr blanda 3 delar sand med 1½ del Jurakalk, sedan tillsätta 2 delar kalk och till sist de resterande 6 delar sand, samt den nödvändiga vattenmängd. Blandas i en tvångsblandare i 20 min.

Användning: Detta murbruk kan med fördel användas till invändigt arbete och är valt till understrykning av tegeltak. Det bör ej användas till utvändigt arbete.

Typ V

Beteckning: Hydraulisk Kalkbruk (Rødvig Jurabruk KKh 35/65/500)

Blandningens volymenhet: 1:1½:6. Som 2 komponent: 1 del Rødvig Kulekalkbruk av typ I (K 100/750) och 1 del hydraulisk kalkbruk av typ III (Kh 100/400). Blandas i tvångsblandare i 20 min. Från grunden: 1 del Rødvig Kulekalk, 1½ del Rødvig Jurakalk och 6 delar Kronhøj Mursand. Det föreslås att torrblanda 1½ del Jurakalk med 3 delar sand, därefter kulekalken och det sista av sanden, tillsammans med en passande vattenmängd. Blandas i en tvångsblandare i 20 min.

Användning: Detta murbruk är valt till uppmurning at kritsten, läggbruk, för invändigt tegel och naturstensgolv, samt till utvändig putsning och säck-vatten skurning av fasader

Typ VI

Beteckning: Hydraulisk Kalkbruk (Rødvig Jurabruk KKh 20780/475)

Blandningens volymenhet: 1:3:9. Som 2 komponent: 1 del Rødvig Kulekalbruk av typ I (K 100/750) och 2 delar hydraulisk kalkbruk av typ III (Kh 100/400). Blandas i tvångsblandare i 20 min. Från grunden: 1 del Rødvig Kulekalk, 3 delar Rødvig Jurakalk och 9 delar Kronhøj Mursand. Det rekommenderas att torr blanda 3 delar jurakalk med 5 delar sand därefter tillsätt kulekalken och den sista sanden, samt en passande vattenmängd. Blandas i tvångsblandare i 20 minuter.

Användning: Detta murbruket är valt till utkast på tack-och nockpannor, på murverk och karmar, samt som läggbruk för invändigt tegel och natursten. Även som grovputs av utvändiga fasader samt putsning och fogning.

Du kan hitta säkerhetsblad, prestandadeklaration och produktblad för Kronhøj Mursand genom att klicka på bilden nedan.

Go to top