Rødvig2Comp KKh 20/80/475

Rødvig2Comp KKh 20/80/475
{{currentProduct.Color.ColorName}}
  Välj kornstr.
ANTAL
Hitta försäljare
LAGER
För att beställa
FRAKT
5-7 dagar leverans
HÄMTA SJÄLV
Hämta dina produkter från oss Se adress och öppettider >>
Hitta försäljare

Produkt

Rødvig2Comp KKh 20/80/475 är en färdig framställt 2-komponents kalkbruk, bestående av två delar Rødvig Jurabruk Kh 100/400 (torr) och en del Rødvig Kulekalkbruk K 100/750 (våt), Rødvig2Comp KKh 20/80/475 kan också levereras i färg. Det färgade murbruket består likaså av två delar Rødvig Jurabruk Kh 100/400 (torr) och en del Rødvig Kulekalkbruk K 100/750. Vid färgat murbruk skall de kalkäkta färgpigmentet blötas minst ett dygn innan murbruket rörs ihop och används. När det kommer till våra 2-komponent bruk, har färgerna redan blötas och också blivit omrörda med den våta Rødvig Kulekalkbruket minst ett dygn innan samman blandningen med Rødvig Jurabruk. Det försäkrar att färgpigmenten är utblandade optimalt.

Användning

Rødvig2Comp KKh 20/80/475 är valt till putsning, fogning, uppmurning av tegel och natursten och läggning av nock och takpannor. Dessutom är den lämplig som läggbruk för invändigt tegel-och natursten.

Förpackning

Rødvig2Comp KKh 20/80/475 levereras i ett set: 3x25 kg, motsvarande 3x15 liter färdigt murbruk. Vid större uppdrag kan vi leverera i stora säckar eller silo. Kontakta oss direkt för pris.

Ytterligare upplysningar

KALK A/S har under många år varit marknadsledande med produkter som används till att bl.a. bevara och skydda byggningar. Produkterna kan med fördel också användas till nybygge p.g.a de utmärkta materiella egenskaperna.

• Stor smidighet vid användning
• Stor elasticitet och fixering
• Stor draghållfasthet
• God porositet, som ger bra isolering och fuktförhållanden

Vi har stor erfarenhet av att vägleda användningen av våra produkter. Vi tar inte på oss något rådgivaransvar- men kan hänvisa till duktiga tekniker.

Blandning

Rødvig2Comp KKh 20/80/475 blandas med en tvångsblandare i 20 min. Tillsätt Jurabruks komponent utan färg till Kulekalk-komponenten. Mindre murbruks portioner kan blandas med långsamtgående borr med visp (500-800 watt).

Utförande

Underlaget skall vara helt rengjort, lösa partiklar och puts skall tas bort. För att uppnå den bästa vidhäftnings-förmågan för puts och liknande, skall underlaget vara grovt och absorberande. Förvattning av underlaget är nästan alltid nödvändigt vid putsning.

Användningsbegränsningar

Färdigblandat murbruk skal normalt användas inom ett par timmar. Fryspunktsänkande medel eller andra tilläggningsmedel bör ej tillsättas. Murbruket bör användas vid en temperatur på över +5 °C. Används murbruket som putsbruk bör skiktsotrleken vara maximalt 2-3 gånger den maximala kornstorleken pr. Arbetsgång. Vid större tjocklek finns det risk för sprickor.

Bevaring

Torrprodukter i säckar bevaras torrt och ovanför mark på pallar med ventilation på alla sidor, så att kondens undgås.

Säkerhetsblad

Du kan hitta säkerhetsblad, prestandadeklaration och produktblad för Rødvig Jurabruk Kh 100/400 och Rødvig Kulekalkbruk K 100/750 genom att klicka på bilden nedan.

Go to top