Rødvig2Comp KKh 50/50/575

Rødvig2Comp KKh 50/50/575
{{currentProduct.Color.ColorName}}
  Välj kornstr.
ANTAL
PRIS PER STYCK

TOTALPRIS
Hitta försäljare
LAGER
För att beställa
FRAKT
5-7 dagar leverans
HÄMTA SJÄLV
Hämta dina produkter från oss Se adress och öppettider >>
Hitta försäljare

Produkt

Rødvig2Comp KKh 50/50/575 är en färdig framställt 2-komponents kalkbruk, bestående av en del Rødvig Jurabruk Kh 100/400 (torr) och två delar Rødvig Kulekalkbruk K 100/750 (våt).

Användning

Rødvig2Comp KKh 50/50/575 är vält för understrykning. Understrykning kräver en elastisk murbruk med god vidhäftning. Använd nöthår i murbruk för maximal elasticitet.

Förpackning

Rødvig2Comp KKh 50/50/575 levereras i ett set: 3x25 kg, motsvarande 3x15 liter färdigt murbruk. Vid större uppdrag kan vi leverera i stora säckar eller silo. Kontakta oss direkt för pris.

Ytterligare upplysningar

KALK A/S har under många år varit marknadsledande med produkter som används till att bl.a. bevara och skydda byggningar. Produkterna kan med fördel också användas till nybygge p.g.a de utmärkta materiella egenskaperna.

• Stor smidighet vid användning
• Stor elasticitet och fixering
• Stor draghållfasthet
• God porositet, som ger bra isolering och fuktförhållanden

Vi har stor erfarenhet av att vägleda användningen av våra produkter. Vi tar inte på oss något rådgivaransvar- men kan hänvisa till duktiga tekniker.

Blandning

Rødvig2Comp KKh 50/50/575 blandas med en tvångsblandare i 20 min. Tillsätt Jurabruks komponent utan färg till Kulekalk-komponenten. Mindre murbruks portioner kan blandas med långsamtgående borr med visp (500-800 watt).

Utförande

Underlaget skall vara helt rengjort, lösa partiklar och puts skall tas bort. För att uppnå den bästa vidhäftnings-förmågan för puts och liknande, skall underlaget vara grovt och absorberande. Förvattning av underlaget är nästan alltid nödvändigt vid understrykning.

Användningsbegränsningar

Färdigblandat murbruk skal normalt användas inom ett par timmar. Fryspunktsänkande medel eller andra tilläggningsmedel bör ej tillsättas. Murbruket bör användas vid en temperatur på över +5 °C. Används murbruket som putsbruk bör skikttjockleken vara maximalt 2-3 gånger den maximala kornstorleken pr. Arbetsgång. Vid större tjocklek finns det risk för sprickor.

Bevaring

Torrprodukter i säckar bevaras torrt och ovanför mark på pallar med ventilation på alla sidor, så att kondens undgås.


Du kan hitta säkerhetsblad, prestandadeklaration och produktblad för Rødvig Jurabruk Kh 100/400 och Rødvig Kulekalkbruk K 100/750 genom att klicka på bilden nedan.Go to top