Rødvig Jurabruk KKh 35/65/500

Rødvig Jurabruk KKh 35/65/500
{{currentProduct.Color.ColorName}}
  Välj kornstr.
ANTAL
PRIS PER STYCK

TOTALPRIS
Hitta försäljare
LAGER
För att beställa
FRAKT
5-7 dagar leverans
HÄMTA SJÄLV
Hämta dina produkter från oss Se adress och öppettider >>
Hitta försäljare

Produkt

Rødvig Jurabruk KKh 35/65/500 Är ett färdigblandat hydrauliskt kalkbruk, där endast vatten tillsätts inför användning. Den är en blandning av hydratkalk (torrläskad kalk) naturlig hydrauliskt kalk och Kronhøj Mursand i förhållandet 1:1½:6, i kornstorleken 0-1 mm, 0-2 mm eller 0-4 mm.

Användning

Rødvig Jurabruk KKh 35/65/500 är valt till invändig och utvändig putsning, filtning och fogning och till mindre reparationer av puts och fogar. Dessutom är Rødvig Jurabruk KKh 35/65/500 särskilt valt till murning av kalksten.

Förpackning

Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 levereras som torrbruk i 25 kg papperssäckar, motsvarande 15 liter färdigt murbruk. Vid större uppdrag kan vi leverera i stora säckar eller i silo.

Ytterligare upplysningar

KALK A/S har under många år varit marknadsledande med produkter som används till att bl.a. bevara och skydda byggningar. Produkterna kan med fördel också användas till nybygge p.g.a de utmärkta materiella egenskaperna.

• Stor smidighet vid användning
• Stor elasticitet och fixering
• Stor draghållfasthet
• God porositet, som ger bra isolering och fuktförhållanden

Vi har stor erfarenhet av att vägleda användningen av våra produkter. Vi tar inte på oss något rådgivaransvar- men kan hänvisa till duktiga tekniker.


Vägledning

Blandning: Rødvig Jurabruk KKh 35/65/500 blandas i en tvångsblandare i ca 20 minuter. Mindre murbruksportioner blandas med en långsamtgående borrmaskin med visp (500-800 watt) Vatten hälls först i baljan, därefter tillsätts torrprodukten och blanda till homogent. Mängden av vatten som tillsätts beror på vad murbruket ska användas till.

Utförande

Underlaget skall vara helt rengjort, lösa partiklar och puts skall tas bort. För att uppnå den bästa vidhäftnings-förmågan för puts och liknande, skall underlaget vara grovt och absorberande. Förvattning av underlaget är nästan alltid nödvändigt vid putsning.

Användningsbegränsningar

Färdigblandat murbruk skal normalt användas inom ett par timmar. Fryspunktsänkande medel eller andra tilläggningsmedel bör ej tillsättas, det gäller även efter murbruket är färdigblandat. Murbruket bör användas vid en temperatur på över +5 °C. Används murbruket som putsbruk bör skiktstorleken vara maximalt 2-3 gånger den maximala kornstorleken pr. Arbetsgång. Vid större tjocklek finns det risk för sprickor.

Bevaring

Torrprodukter i säckar bevaras torrt och ovanför mark på pallar med ventilation på alla sidor, så att kondens undgås.

Du kan hitta säkerhetsblad, prestandadeklaration och produktblad för Rødvig Jurabruk KKh 35/65/500 genom att klicka på bilden nedan.Go to top