Rødvig Jurakalk

Rødvig Jurakalk
{{currentProduct.Color.ColorName}}
  Välj kornstr.
ANTAL
PRIS PER STYCK

TOTALPRIS
Hitta försäljare
LAGER
För att beställa
FRAKT
5-7 dagar leverans
HÄMTA SJÄLV
Hämta dina produkter från oss Se adress och öppettider >>
Hitta försäljare

Produkten

Rødvig Jurakalk är en ren torr-kalk framställt av en naturligt lerhaltig kalksten. Kalkstenen bryts i dagbrott, som sedan krossas och bränns i en ugn vid ca. 1000 °C. Sedan malls den brända kalken till ett fint torrt pulver som utgör den aktiva substansen; hydrauliskt kalk, som härdar genom tillsatts av vatten.

Användning

Rødvig Jurakalk har en rad goda egenskaper, som placerar den mellan den traditionella kulekalken och portlandcementen. Rødvig Jurakalk har därför många användningsmöjligheter inom hela byggsektorn:

Den är finkornig och ger därför ett mycket smidigt murbruk, som både har brabtryck-och drag-hållfasthet. Egenskaper som har betydelse för murverkets hållbarhet och murbrukens förmåga till att känna av murverkets rörelser.
  • Rødvig Jurakalk är mycket elastiskt och flexibelt - även i härdat tillstånd. Där igenom undgås sprickor i vidhäftningszonen och i putslagret
  • Jurakalken är "mild", vilket är särskilt viktigt när det används som blandbruk. Den minskar risken för missfärgning av natursten eller saltutslag och fläckar på tegelstenar.
  • Jurabruket bildar kristaller och ger en öppen yta som har betydelse för vattengenomträngning och därmed hållbarheten av murbruk och kalklager.
  • Rødvig Jurakalk är särskilt lämplig till fogning och vattenskurningsbruk och blandnings bruk för tegelgolv, mursten och tegeltak.
  • Det är speciellt lämpligt som ett bindemedel för puts p.g.a. den stora draghållfastheten.
  • Rødvig Jurakalk används som ett tillsatsmedel för att pumpabetong och färdigbetong för att undgå sprickor i vidhäftningszonen.
Med dessa egenskaper är Rødvig Jurakalk en nyckel ingrediens i större delen av våra murbruksblandningar till murning, fogning och putsning.

Förpackning

Rødvig Jurakalk levereras som torrkalk i 25 kg papperssäckar (36-42 liter). Vid större uppgifter kan vi leverera i stora säckar eller silo.

Ytterligare upplysningar

KALK A/S har under många år varit marknadsledande med produkter som används till att bl.a. bevara och skydda byggningar. Produkterna kan med fördel också användas till nybygge p.g.a de utmärkta materiella egenskaperna.

• Stor smidighet vid användning
• Stor elasticitet och fixering
• Stor draghållfasthet
• God porositet, som ger bra isolering och fuktförhållanden

Vi har stor erfarenhet av att vägleda användningen av våra produkter. Vi tar inte på oss något rådgivaransvar- men kan hänvisa till duktiga tekniker.

Rødvig Jurakalk ingår i en lång rad av våra färdigblandade produkter. Följande beskrivs fyra murbrukstyper, som vi har lång erfarenhet av, där Rødvig Jurakalk ingår. De är benämnda som Typ: III, IV V och VI.

1½:3        (Kh 100/400 – Typ III)
2:1½:9     (KKh 50/50/575 – Typ IV)
1:1½:6     (KKh 35/65/500 – Typ V)
1:3:9        (KKh 20/80/475 – Typ VI)

Förbruk:
En bra tumregel till att beräkna förbruk av murbruk i viktmått är att gångra ytans kvadratmeter med skickttjockleken med 1,6 kg Alts åms x mm x 1,6 =kg

Typ III

Rødvig Jurabruk Kh 100/400

Blandningens volymenhet: 1½:3. 1½ del Rødvig Jurakalk och tre delar Kronhøj Mursand. Torr blandas först innan vatten tillsätts i passande mängd. Blandas i ca 20 min i en tvångsblandare.

Användning: Ren Hydraulisk Kalkbruk är valt till utvändigt arbete, utkast på nock och takpannor, som sockel puts samt valt till blandning med kulekalkbruk.

Typ IV

Rødvig Jurabruk KKh 50/50/575

Blandningens volymenhet: 2:1½:9. Som 2 komponent: 2 delar Rødvig Kulekalkbruk av typ I (K 100/750) och 1 del hydraulisk kalkbruk av typ III (Kh 100/400). Blandas i tvångblandare i 20 min. Från grunden: 2 delar Rødvig Kulekalk, 1½ del Rødvig Jurakalk och 9 delar Kronhøj Sandbruk. Det föreslås att torr blanda 3 delar sand med 1½ del Jurakalk, sedan tillsätta 2 delar kalk och till sist de resterande 6 delar sand, samt den nödvändiga vattenmängd. Blandas i en tvångsblandare i 20 min.

Användning: Detta murbruk kan med fördel användas till invändigt arbete och är valt till understrykning av tegeltak. Det bör ej användas till utvändigt arbete.

Typ V

Rødvig Jurabruk KKh 35/65/500

Blandningens volymenhet: 1:1½:6. Som 2 komponent: 1 del Rødvig Kulekalkbruk av typ I (K 100/750) och 1 del hydraulisk kalkbruk av typ III (Kh 100/400). Blandas I tvångsblandare i 20 min. Från grunden: 1 del Rødvig Kulekalk, 1½ del Rødvig Jurakalk och 6 delar Kronhøj Mursand. Det föreslås att torr blanda 1½ del Jurakalk med 3 delar sand, därefter kulekalken och det sista av sanden, tillsammans med en passande vattenmängd. Blandas i en tvångsblandare i 20 min.

Användning: Detta murbruk är valt till uppmurning at kalksten, läggbruk, för invändigt tegel och naturstensgolv, samt till utvändig putsning och säck-vatten skurning av fasader.

Typ VI

Rødvig Jurabruk KKh 20780/475

Blandningens volymenhet: 1:3:9. Som 2 komponent: 1 del Rødvig Kulekalbruk av typ I (K 100/750) och 2 delar hydraulisk kalkbruk av typ III (Kh 100/400). Blandas i tvångsblandare i 20 min. Från grunden: 1 del Rødvig Kulekalk, 3 delar Rødvig Jurakalk och 9 delar Kronhøj Sandbruk. Det rekommenderas att torr blanda 3 delar jurakalk med 5 delar sand därefter tillsätt kulekalken och den sista sanden, samt en passande vattenmängd. Blandas i tvångsblandare i 20 minuter.

Användning: Detta murbruket är valt till uppmurning av taksten på murverk och karmar, samt som läggbruk för invändigt tegel och natursten. Även som grovputs på utvändiga fasader, samt till putsning och fogning.

Användningsbegränsningar

Arbetet med Rødvig Jurakalk rekommenderas endast användas vid en temperatur på över +5 °C och under +20 °C, och det bör inte utföras under direkt solljus.

Bevaring

Rødvig Jurakalk bevaras torrt och ovanför underlag på pallar med ventilation på alla sidor så kondens undgås

Du kan hitta säkerhetsblad, prestandadeklaration och produktblad för Rødvig Jurakalk genom att klicka på bilden nedan.

Go to top