Rødvig Kalkvatten

Rødvig Kalkvatten
{{currentProduct.Color.ColorName}}
  Välj kornstr.
ANTAL
PRIS PER STYCK

TOTALPRIS
Hitta försäljare
LAGER
För att beställa
FRAKT
5-7 dagar leverans
HÄMTA SJÄLV
Hämta dina produkter från oss Se adress och öppettider >>
Hitta försäljare

Produkten

Rødvig Kalkvatten är en klar och mättad upplösning av kalciumhydroxid som skyddar kalkning och putsning av ytor eller blankt murverk och blandning av kalkprodukter.

Kalkvatten är klart vatten, som flyter ovanpå våtsläckt kulekalk. Rødvig Kalkvatten är tappat från våra kalkanläggningar med långtidslagrat Rødvig Kulekalk. Rødvig Kalkvatten innehåller lika många kalkbindningar som vanlig vit kalkmjölk. Rødvig Kalkvatten kan fås både som klart kalkvatten och som färgat med kalkäkta färger i den nyans som önskas. Se färgkort ovanför

Användning

Rødvig Kalkvatten innehåller en hög andel naturliga kalkbindningar och kan användas till många uppdrag:

• Till förvattning av murverk och invändning putsning eller kalkning
• Till framställningen av kalkmjölk i särskilt god kvalitet, där Rødvig Kulekalk rörs ut i kalkvatten.
• Till utblandning av färger
• Som blandvatten vid framställning av särskilt bra murbruk
• Som ytskydd av nykalkade eller putsade väggar.
• Till lasering, där kalkvatten blandas med kalkäkta färger till lasur

Förpackning

Rødvig Kalkvatten levereras i 18 l plastspannar med tätslutande lock

Ytterligare upplysningar

KALK A/S har under många år varit marknadsledande med produkter som används till att bl.a. bevara och skydda byggningar. Produkterna kan med fördel också användas till nybygge p.g.a de utmärkta materiella egenskaperna.

• Stor smidighet vid användning
• Stor elasticitet och fixering
• Stor draghållfasthet
• God porositet, som ger bra isolering och fuktförhållanden

Vi har stor erfarenhet av att vägleda användningen av våra produkter. Vi tar inte på oss något rådgivaransvar- men kan hänvisa till duktiga tekniker.


Blandning

Kalkvatten kan framställas på platsen genom att blanda 1 del Rødvig Kulekalk (kalkdeg) med 5 delar dricksvatten. Delarna vispas grundligt tills kalkdegen blandat sig helt med vattnet.
 
Blandningen måste stå minst ett dygn, därefter har de vita pigmenten fallit till botten och den klara mättande upplösningen av calciumhydroxid-kalkvatten Ca(OH)2 står då överst i baljan. Det rekommenderas att täcka över baljan med plast, för att undgår luftgenomträngning som annars sätter igång en härdning på översidan i form av en hinna utan kalkkristaller CaCO3.

Kalkvattnet sugs eller hälls mycket försiktigt över i spannen, som stäcks med ett tätt lock. Se till att röra så pass mycket i kalkvattnet att de vita pigmentera blandar sig med kalk vattnet. Efter att kalkvattnet har hällts i kan processen genomföras en gång till, denna gång med vanligt dricksvatten. Det rekommenderas att man stoppar efter 5 gånger, därefter kan man kasta bort den vita kalken.


Utförande

Förstärkning av kalkputs:
Om kristallnätet på en bevaringsvärdig kalkputs börjar upplösas, kan mindre putslager på några centimeters bygga upp grunden genom tillförseln av kalkvatten. Arbetet skall utföras i skugga.

Väggarna genomvattnas först tills ytan skiner och därefter blir matt. När putset blivit helt genomvattnat, dras kalkvattnet igenom putsen. Processen bör föregå så många gånger som är nödvändigt för att en total uppbyggning av kristallnätet sker hela vägen igenom. En temperatur skillnad på några grader mellan ett det kalla kalkvattnet och det varmare murverket främjar processen.

Lasering med färgat kalkvatten:
Väggarna skall fuktas så pass mycket att de undgår en kraftig torkning. Ytan till laseringen bör vara så öppen som möjligt. En fasad som är putsad med kalk eller kalkhydrauliska murverk, har en bra absorberande och porösa ytor. Fasader av hårt cementbruk är inte lämpliga.

Det rekommenderas att utföra prover på den önskade grunden. Efter torktiden kan man värdera det färdiga resultatet.

Arbetet skall genomföras utan uppehåll och man bör avsluta på de ställen där man inte kan se färgskillnader, t.ex. vid hörn, fönsteröppningar eller stuprör. Om fasaden är så stor att det är svårt att avsluta utan uppehåll, bör man måla passande fält noggrant och rakt.

Arbetet utförs i skygga med svamp eller kvast.

När man arbetar med färgat kalkvatten, ska man röra regelbundet i kalkmjölken för att uppnå en enhetlig färg. Laseringen kan göras en eller flera gånger, efter önskat utseende, men behandlingen bör torka från gång till gång.

Avslutning med kalkvatten på fasader:
Fasader blivit putsade/filtade eller laserat/kalkade med eller utan färg, bör man avsluta med en eller flera gånger påföring med kalkvatten. En behandling med kalkvatten ger ett naturligt beskydd utan att stänga in fukt i murverket. Arbetet ska utföras med kvast eller med en spridare.

Underhåll:
Ytor laserade med kalkvatten har normalt årslång hållbarhet. Negativa påverkningar som alger, avgaser i större mängder, maskin påverkningar och liknande kan medföra missfärgning. Flagning av botten kräver att den flagnade delen repareras med samma murbruk som användes till putsningen. Murbruket först på försiktigt, uteslutande på de reparerade fälten. Tidpunkten för när en rengöring/efterbehandling skall göras är individuellt.


Användningsbegränsningar

Man bör endast använda Kalkvatten vid en temperatur på +5 °C och arbetet bör inte utföras under direkt solljus.


Bevaring

Kalkvatten bevaras med ett tätslutande lock. Skall bevaras fritt från frost. Hållbarheten är en obegränsad om det observeras.

Du kan hitta säkerhetsblad, prestandadeklaration och produktblad för Rødvig Kalkvatten genom att klicka på bilden nedan.


Go to top