Rødvig Kalkmjölk

Rødvig Kalkmjölk
{{currentProduct.Color.ColorName}}
  Välj kornstr.
ANTAL
PRIS PER STYCK

TOTALPRIS
Hitta försäljare
LAGER
För att beställa
FRAKT
5-7 dagar leverans
HÄMTA SJÄLV
Hämta dina produkter från oss Se adress och öppettider >>
Hitta försäljare

Produktbeskrivning

För tillverkning av Rødvig Kalkmjölk blandas vällagrad våtsläckt Rødvig Kulekalk med kalkvatten, i en stark utspädd lösning, ca.1 del kalkdeg med 5 delar kalkvatten.

Kalkmjölk kan fås som vanlig vit kalkmjölk, men färgad kalkmjölk finns också tillgänglig, där färgerna har justerats efter behov. Här börjar vi med små prover som tilldelats ett kod nummer och vi rekommenderar att du alltid får dessa prover deponerade på den aktuella ytan, eftersom olika ytor/baser också kan ge olika färgnyanser.

Användningsområde

Rødvig Kalkmjölk är delvis klar till att strykas på putsade fasader, invändigt putsade väggar och tak.

Förpackning

Kalkmjölk lagras och säljs i 20-liters plasthinkar med tätslutande lock. Locket förhindrar lufttillträde, vilket igångsätter en härdning på ovansidan i form av en snabbt bildade skikt av kalkkristaller CaCO3. Därför bör locket vara på under pauser och efter användning.

Ytterligare upplysningar

KALK A/S har under många år varit marknadsledande med produkter som används till att bl.a. bevara och skydda byggningar. Produkterna kan med fördel också användas till nybygge p.g.a de utmärkta materiella egenskaperna.

  • Stor smidighet vid användning
  • Stor elasticitet och fixering
  • Stor draghållfasthe
  • God porositet, som ger bra isolering och fuktförhållanden

Vi har stor erfarenhet av att vägleda användningen av våra produkter. Vi tar inte på oss något rådgivaransvar- men kan hänvisa till duktiga tekniker.Utförande

Kalkning på ny putsad grund:
Murbruksbasen, där det efterföljandes önskas en avslutning med kalkmjölk, bör alltid vara av kalkmurbruk eller Rødvig Hammarkalkbruk, eftersom de kristalliserar efter härdning. Då binder kalken bättre och ger samtidigt en optimal tillströmning för vanlig luft. Det är inte rekommenderat att använda cementbruk, eftersom de är alltför tätt och glatt.

Innan det kalkas, ska putsen vara karboniserad på ytan. Detta tar minst 3 till 4 veckor och visar sig vid att murbruket är torrt och framstår helt vit.

Förbehandling:
Fasaderna rensas bort från murbruksstänk eller liknande utan användning av syrer.

Förvattning:
Förvattning av botten görs med en slang med munstycket inställd på spridning. Vattna då väggarna tills väggarna speglar sig (ej genomskinlig) och därefter blir matt.

Förbehandling med kalkvatten:
Det är lämpligt att efter förvattningen, stryka eller spruta kalkvatten på muren före själva kalkningen. Kalkvattnet fungerar som ett naturligt bindemedel, samtidigt som den sjunker in i murens väggytan. Förvattningen gör det möjligt  att kalka vått mot vått, så att kalken går ihop bättre utan ge efter stötar och ränder.

Behandling med kalkmjölk skall utföras utan uppehåll för att uppnå ett  naturlig resultat, till exempel genom att behandla en sida i taget. Detta innebär att vid stora fasader bör man vara ett lämpligt stort manskap. Man bör undvika stuprör och taklister.

Vid kalkarbete bör man röra om konstant i spannen med kalkmjölken, både vid vitkalkning och vid färgad kalkning, annars kommer det sista i spannen vara allt för kraftigt. Vid uppehåll, eller efter användning, ska spannen stängas med ett tätsittande lock.

Kalkning utförs de antal gånger som önskas, vanligtvis ca 3 gånger. Om kalkningen ska torka från gång till gång så är det normalt med 1-3 dagars mellanrum. När full täckning uppnås bör man i slutet stryka eller spruta med klart kalkvatten, minst en gång.

På särskilt utsatta byggnader, eller på en svår botten som t.ex. kalkcementbruk, ges större fixering av vitkalkade ytor, om man förbehandlar med sandkalk. Behandlingen av kalkmjölk bör aldrig utföras när det är sol eller med risk för nattfrost. Aldrig under +5 C.

Under behandlingen med kalkmjöl och färgad kalkmjöl används en bra och tät kalkkvast. Håll grunden fuktig och rör konstant i spannen för att få en enhetlig kalkning hela vägen igenom. Det rekommenderas att börja med rundstrykningar när kalken är våt och avsluta sedan med vågräta strykningar.

Efterföljande kalkning bör inte göras förens den föregående behandlingen torkat, som tar normalt 1-3 dagrar. De efterföljande kalkningar skryks endast på vågrät.

Tidpunkt för utförandet:
Bästa tidpunkt för kalkningen är våren eller hösten, när den relativa luftfuktigheten ligger på 65 till 75%

Hållbarhet:
Inom de vanliga användningsområden har det visat sig att kalkningen kan hålla upp till 5-10 år, beroende på byggnadens belägenhet.

Kalkning på gammal grund:

1)    Väggarna bör avborstas grundligt från allt löst sittande dam och partiklar. Även avrensning av löst sittande kalkhinder.  Detta kan göras med en vanlig kvast och skrapa.

2)    Eventuella reparationer utförs med ett murbruk som liknar den existerande ytan så mycket som möjligt. Reparationer utförs i god tid så att den hinner hårdna innan själva kalkningen börjar.

3)    Förvattning av grunden kan också utföras med kalkborsten, men blir mer enhetlig och täcker större ytor om man fin vattnar med hjälp av en slang med ett munstycke som kan ställas in på spridning. Vattna då ett stycke åt gången tills väggen skiner och därefter blir matt. Förvattningen gör det möjligt att kalka vått mot vått, så att kalken blir till en jämn hinna utan stötar och ränder.

4)    Om grunden är ett helt nytt murverk och ny putsad, kan du grunda med kalkvatten och kalkkvast. (Gammalt murverk, gammal puts och avrensad kalkning som är tätare på ytan, bör inte grundas med kalkvatten)

5)    Därefter kalkas den med kalkmjölken. Den stryks på lodrätt och vågrätt, men många föredrar en rund strykning för att få ett resultat med mindre ränder.

6)    Andra gångens strykning bör inte göras förens den första strykningen satt sig. Men med en stark utspädd blandning, som beskrivs här, kan det göras redan nästa dag. Men om det är möjligt, så är det rekommenderat att vänta ett par dagar.

7)    När täckning är uppnådd vid en, två eller tre strykningar, kalkas fasaden till sist över med kalkvatten. Denna avslutande strykning med kalkvatten, utförs för att stabilisera fasaden. Vilket har en särskild betydelse för av färgat kalkvatten.

Fasader som är lämpliga för kalkning:
Alla fasader kan kalkas men några tillämpar sig bättre än andra. Kalk är ett användbart och levande material, som arbetar sig IN tillsammans med materialet i muren under kalken. Det är därför en skillnad för hur bra en fasad tillämpar sig att bli kalkat. Några ska helst kalkas, andra kan kalkas endast om de har blivit förberedda till det, andra mår bäst av att inte bli kalkade alls.

Krav på fasaden:

• Fasaden måste först och främst ha en absorberande yta, så kalket binder sig. Dessutom måste det finnas en enhetlig absorptionsförmåga över hela ytan, för att undvika färgskillnader när det härdar.

• Den måste det vara rent från kemikalier och salter, som kan förbindas med kalken och påverka dess fixeringsförmåga och färg.

• Slutligen ska muren helst vara andningsbar (ång-genomträngligt) så att fukt kan passera genom väggen och inte fastnar bakom kalken, som därigenom lossnar och faller av.

Fasader du bör kalka, både för byggtekniska och estetiska fördelar – Kalkbruk - murverk:
Den optimala fasaden att kalka är en mur uppbyggd med kalkbruk, som är upputsad eller bearbetad med kalkputs. Detta är typiskt för äldre hus, byggda före 1960, före cementbruk fick sitt stora genombrott. En kalkbruks fasad har en bra absorberande yta och innehåller inga främmande kemikalier och salter, som kan vara förstöra kalkens härdning. Om den ånggenomtränglige fasaden får en alldeles för tät ytbehandling med ex: fasadmålning blir fukten inspärrad och det uppstår problem med röta och mögel i huset. Tegelbyggnader som har yt-behandlats med t.ex. fasadfärger kan kalkas, men det kräver dock att fasaderna rengöras helt och blir helt rensad från den gamla målningen och att murarna eventuellt repareras med kalkbruk innan.

Fasader du kan kalka av estetiska skäl, om du gör dem redo för det - cementbruk murverk:
Murverk byggd med cementbaserat murbruk och som är putsade/bearbetade med cement är mindre absorberande och ger omedelbar en sämre fixering och därmed sämre hållbarhet för kalken. Då den samtidigt är mycket tät, uppnår du inga byggtekniska fördelar av att kalka fasaden. Däremot får du med kalk en texturerad yta som ger en mjuk reflektion av ljuset om du väljer att kalka av en etisk anledning. I så fall kan du göra fasaden lämpligare för kalkning genom att först stryka på ett skikt Rødvig sandkalk. Har du planerat en större mur renovering och vill framhäva husets estetiska kvaliteter kan du överväga att knacka bort cementbruket helt och att putsa upp murverket igen med kalkputs, så det är en ren kalkgrund att börja kalka på.

Fasader att du inte bör kalka av byggtekniska skäl:
Det är ingen mening med att kalka ett murverk upputsat med cement, som efterföljande är ytbehandlat med en diffusions tät fasadmålning.  Det kan inte kalkas direkt på målningen och även om den är rensad så är det inte en optimal grund att kalka på. Om det använts silikonmålning som går i förbindelser med putset kan den inte avlägsnas. Det är därför bättre att fortsätta med den målade fasade. Det samma gäller betongmurar som är ännu tätare till ytan därför har en ännu sämre fixeringsgrad.

Bevaring

Kalkmjölk ska bevaras fritt från frost

Du kan hitta säkerhetsblad, prestandadeklaration och produktblad för Rødvig Kalkmjölk genom att klicka på bilden nedan.

Go to top