Nyhavn

Nyhavn 2

En stor del av Nyhavns fasader har putsats och kalkats med våra produkter. Nyhavn är på många sätt en ikon för Danmark och kalk har självklart brukats för att skapa en helt unik miljö och den mysiga atmosfären som Nyhavn har blivit känd för.

Go to top