Lilla Heddinge Kyrka

Lille Heddinge Kirke

Det var vid Lilla Heddinge Kyrka 1975, där det hela startade. Vid den tiden var vi en murfirma, som hade fått uppdraget att renovera den lokala kyrkan. Under renoveringen stod det klart för oss, att de kalkbaserade produkterna var på väg att försvinna. Detta ledde till att vi 1976 etablerade KALK A/S, för att kunna läska kalk på det gamla naturliga sättet och lagra i ”kule”. Vi ville ha kvaliteten tillbaka i det murade byggeriet. Lilla Heddinge Kyrka är putsat med ett kalkbruk och därefter kalkat.

Go to top