FAQ

Här kan du läsa våra svar på frågor som andra kunder har ställt:  

Jag har murat en skorsten i kalkbruk och mjukstuket sten. Nu skall den filtas eller liknande. Jag vill därför höra vilket är det bästa materialet för att utföra en utvändig filtning? Jag har kulekalk, jurkalk och kvartssand.
Vi rekommenderar murbrukstypen KKh 20/(/475 (1: 3:9) 1 del kulekalk 3 delar jurakalk, 9 delar sand (0-1,0) till filtning av skorsten.

Jag har en murare som menar att jurabruket kan endast målas över efter ett år, Vad tycker ni? Kan man måla över när den har härdar, efter ca 28 dygn?
Ytan kan kalkas när den härdat i minst 14 dagar, men vi brukar säga att den mår bra av att stå en hel vinter.

Har ni någon erfarenhet med hur kalkbrukets vidhäftningsförmåga på marmor? Finns det några krav på ytans grovhet eller liknande?
Ja, kravet för att kalkbruk skall kunna användas, är att ytan måste vara ”öppet” och absorberande – så marmor är därför inte att rekommendera. 

Min fråga är om jag som privat person kan köra över till er och köp 5 X 25 kg Rødvig Kulekalk?
Det kan du absolut göra –ser våra öppningstider . 

Om man använt en av era färgade produkter, kan man då få samma färg igen efter 5 år?
Ja, vi har ett receptsystem, då vi sparar det genom adress och postnummer.

Vad används vid lättbetong?
Till uppmurning av lättbetong rekommenderar vi cementbruk. 

Jag skall uppmura gammal kalksten, vad skall använda till det?
Till kalksten skall man använda KKh 35/65/500 (0-5,0 mm) 1 del kulekalkbruk (1:3) och 1 del Kh 100/400- se murbruks typ V under färdigblandade murbruk.

Jag har en gård från 1875 som är kalkad men det har gjorts en reparation på murverket, utfört med sandbruk 0,2 mm, som innehåller cement. Kan man göra något så resultatet blir så bra som möjligt?
Ja, men då krävs det tyvärr en avrensning, eftersom man inte kan kalka ovanpå silikatmålning.

Vår gård skall kalkas i år och det har alltid gjorts av tidigare ägare. Kan man köpa färgpulver till att blanda i kalken? Och kan man köpa det hos er?
Ja, man kan köpa färgpigment hos oss, vi kan också leverera färgat kalkmjölk klar till användning. Vi rekommenderar av man först gör tester på fasaden med hjälp av ett färgprov.

Hur lång räcker 1 kg färgpulver? Köper jag kalken och pulvret var för dig? Blandar jag det själv?
Man bör max tillsätta 10% färgpigment till kalken men helst omkring 7%. Du kan köpa färgpigment och kalk och sedan själv blanda, men du kan även köpa färdigblandat färgad kalk hos oss. Färgkortet ser du på vår hemsida och färgprover kan du beställa hos oss.

Jag fick för 5 år sedan putsat upp min källare och väggarna kalkade av en duktig hantverkare som använde era produkter. Nu har jag behov för att kalka väggarna igen. Jag har ca 7-8 l Rødvig Sandkalk (00) stående från den tidigare omgången. Kan jag använda detta? Vad använder jag för att väggarna inte skall ”smitta av” sig. Kan du ge mig råd till hur jag gör detta?
Har dina väggar behandlats med både sandkalk och kalk? Du kan kalka med Rødvig Kulekalk. 1 spann 25 kg rörs ihop med 4-5 delar vatten, så räcker det till ca 100 m2 i en strykning. Du kan också köpa kalkmjölk som är färdig till användning. En spann med 20 liter (ca 60m2) Kom ihåg att förvattna innan du kalkar.  Du kan köpa alla produkter hos och du är välkommen at ringa om du har fler frågor: +46 (0) 76791202

Jag är en självständig murare och har just nu en uppgift där jag ska foga en husgavel. Kunden vill att jag använder Kulekalk bruk som han själv vill färga med brunt färg pulver. Gaveln är ca 35m2 . 1)Vilken av era murbruk bör jag använda? 2) Hur mycket ska jag använda? 3) Vad är ert förslag till blandningen?
Om det är vanlig mursten, föreslår vi murbruks typ VI KKh 20/80/475. 1 påse KKh 1:3 med 2 påsar juratorrbruk Kh 100/400. Till att foga 100 m2 är förbruket 300 liter.

Vi har köpt en egendom som tidigare har varit kalkad. Jag är lite i tvivel om vad det är smartast att måla med kalk eller silikat?  Och varför ska jag använda det ena framför det andra? Det skall putsas innan jag skall måla, vad använder jag då? Kalken har jag läst att de inte binder på cement, men jag tycket cementen håller bättre. Vad föreslår ni?
Vi rekommenderar då kalken är diffusionsöppet- till murverks reparationer rekommenderar vi ett hydrauliskt murbruk KKh 35/65/500 (detta murbruk innehåller inte cement utan istället hydraulisk kalk som bindemedel) Detta kan fås som ett torrbruk, det skall endast röras om med vatten. Har du ytterligare frågor så är du välkommen att kontakta oss på telefon: +46 (0) 76791202

Go to top