Köpenhamns Kommun bygger hållbart med KALK

Katrinedalsskolen _840x 600

Renoveringen och utbyggnaden av Katrinedals skolan är en förebild för hållbart byggeri, när Köpenhamns Kommun är den första som bygger med våra Cradle to Cradle-certifierade cementfria murbruk som återvunnits från Bispebjerg sjukhus.

Projektet Katrinedals skolan, består av 3.500 m2 nybygg och renovering av 6.000m2 existerande byggnader. Utöver själva skolbyggnaden så är utbyggnaden av fritidshemmet ”Katfrit” en del av projekten, även Brønshøj Sporthall har också varit en del av utbyggnaden.

Cradle to Cradle Kalkbruk och återvunnet tegel

De nya byggnaderna får en tegelfasad, som säkrar att nybygg, passar med de existerande byggnaderna. Detta visar på att traditionella material kan användas igen, till att skapa moderna undervisningsrum på ett levande och poetiskt sätt. Med användningen av våra Cradle to Cradle certifierade cementfria kalkbruk binder byggnadens nya och gamla del tillsammans på ett vackert sätt och gör det möjligt att återvinna murverket, då murbruket utvecklas, så man kan skilja murstenarna och stenarna kan användas om och om igen. Samtidigt är våra kalkbruk andningsbara och fritt från skadliga ämnen och ger därför de optimala förutsättningarna för ett bra inomhusklimat. Återvinningen utav tegel spararca 70 ton CO2 

FAKTA
Projekt: utbyggnad och renovering av Katrinedals Skolan
Byggherre: Köpenhamns Kommun
Period: 2013-2016
Areal: Nybygg ca. 3.500 m2 / renovering 6000m2
Rådgivare/Arkitekt: JJW Arkitekter A/S
Entreprenör: Einar Kornerup A/S
Ingenjör: Rambøll
Landskap: BOGL/PK3 Landskapsarkitekter

Go to top