Byggningsbevaring

Vill du bli expert på byggningsbevaring, så rekommenderar vi att du läser vår guide om byggningsbevaring. Här kan du bland annat ta del av kalkens historia i byggnadsbranschen, läsa djupgående beskrivningar om våra material och arbetsbeskrivningar till reparation av murverk, puts, murverksytbehandling, lågtrycksvattensandblästring m.m.

Du finner ’byggningsbevaring’ vid att klicka nedanstående bild.

Bygningsbevaring 1680X1200

Go to top