Gessie Kyrka

Gessie Kyrka

Fog renovering utfört av Murarmästare Wester. Bruk från RKJ KALKprodukter AB. Kkh 20/80/475 mellan tegel och Kh 100/400 mellan Granit

Go to top