Den Franska Ambassaden

Den Franske Ambassade

Ta dig en tur förbi den franska ambassaden i Köpenhamn och se hur kalken bidragit till byggnadens unika textur. Den franska ambassaden har putsats upp med våra kulekalksbruk och kalkat åtta gånger för att bidra till den bevaringsvärdigs grund byggnaden har. Med våra kalkprodukter bidrar vi till en av Danmarks viktigaste kulturbyggnader som bevarat sitt unika utryck.

Go to top