Bygg hållbart med kalk

Med Cradle to Cradle–certifiering av våra kalkprodukter, har vi tagit försa steget mot ett 100% återvinningsbart och andningsbart murverk, då nutidens material blir framtidens miljövänliga och hållbara byggnader.  

Byggnadsbranschen står för 40 procent av energiförbruket i Europa och genererar 30 procent av den samlade avfallsmängden i Sverige. Dessutom befinner vi oss cirka 90 procent av våra vakna timmar inomhus, omgiven av ånger från byggnader som kan påverka vår hälsa. KALK A/S har de senaste åren arbetat hårt för att skapa framtidens byggnader, som är hälsosamma både för människan och miljön.

Därför testar vi alla våra kalkprodukter för skadeämnen och har därigenom hav i lyckats med att utveckla ett cementfritt- funktionsbruk, så att vi även i framtiden kan bygga andningsbara hus av naturliga och återvinningsbara material.

För den insatts har vi nu blivit tilldelat miljöcertifikatet: "Cradle to Cradle" på guld-nivå.

’Cradle to Cradle’ handlar om att kapa nya hållbara och långsiktiga lösningar och på så sätt närmare en framtid utan skadligt avfall. Konkret bedöms våra produkter enligt fem följande parametrar:

  • Materialets hälsa: Man tittar på innehållet i hela leveranskedjan. Målet är en produkt som uteslutande består av ämnen som ingår i ett sunt kretslopp, utan att skada människan och miljön.
  • Återvinning av material: Produkten ska designas eller utformas, så att den blir en del av ett biologisk och teknisk kretslopp, som inte ger upphov till skadligt avfall.
  • Förnybar energi: Företaget måste förklara hur man planerar att uppnå en CO2-neutral produktion, som endast förbrukar förnybar energi.
  • Vatten resurser: vattenspillningen från produktionen skall vara så rent, att det i princip går att dricka.
  • Socialt ansvar: Företaget måste använda en erkänd standard för socialt ansvarstagande.

Då KALK A/S produkter som utgångspunkt är baserade på naturligt kalk, ingår några av komponenterna redan i det biologiska kretsloppet, då de kan brytas ned och föras tillbaka i naturen.

Vår vision är: att våra produkter ingår i en teknisk-cykel, där de bryts ned, återanvändas och förberedas till att ingå i nya produkter.

På så sätt finns det ingen anledning att utvinna för mycket kalken från grunden och samtidigt sparar vi energi till produktion och transport av nya produkter.

Vi har en vision om, att vi 2030 har stängt ned hela vårt resurskretslopp, så att alla produkter som ingår bygget av murverk, kan återanvändas. På detta sätt blir KALK A/S en del en del av ett oändligt kretslopp, med råvaror som håller en hög kvalitet som skapar värde utöver den enskilda produktens livslängd. 

C2C Roadmap Engelsk

Go to top