Bygg cementfritt med VITRUV™ Funktionsbruk

VITRUV™ är världens första Cradle to Cradle-certifierade funktionsbruk utan cement.

Kalk har i tusen år varit favoritmaterialet som använts när sten skulle bindas samman till byggnader. Omkring 1960-började cementbruket att träda fram, det hårda och starkt bindande materialet dominerade nybygget, fram tills idag.

Med cement kan man bygga snabbt och mycket, men innehåller skadliga ämnen som påverkar; hållbarheten, inomhusklimatet, människan och miljön.

Därför har vi utvecklat VITRUV™ Funktionsbruk som är specialframställd till nybygg, så att vi återigen kan bygga hållbara hus, som kan stå i tusentals år-helt fritt från cement.


Fem anledningar till att bygga med VITRUV™ 

1.    Murverket kan andas
Moderna byggmaterial som cement är oftast så täta, att fukt och ångor inte kan tränga igenom murverket. De öppna porterna i kalken låter VITRUV™ Funktionsbruk muren andas och på så sätt skapar man ett sunt och behagligt inomhusklimat.

2.    Murverket kan återanvändas
Byggbranschen genererar ca 30 procent av den samlade avfallsmängden i Sverige. Med VITRUV™ Funktionsbruk har vi skapat ett murbruk som man kan skilja ifrån murstenarna, så att murverket kan återanvändas och vi minskar då miljöbelastningen som kommer från byggeriet.

3.    30 procent mindre CO2
Produktionen av VITRUV™ Funktionsbruk släpper ut 30% mindre CO2, jämfört med produktionen av cementbruk.

4.    Färre dilatationsfogar
När cementbruket blir så pass hård, att murstenarna knäcker, är istället VITRUV™ Funktionsbruk elastiskt och låter murverket arbeta. Det minskar behovet för dilatationsfogar.

5.    Undgår skadliga ämnen
Vi spenderar idag 90 procent av vår tid innanför byggnader. Tyvärr innehåller de flesta byggnader också skadliga ämnen som vi inte vet konsekvenserna av. Funktionsbruk består av kalk, sand och är helt fri från skadliga tillsatsämnen. 

Go to top